En Toggle navigation

服務支持

Support

商用車替換中心

序號大區(部門)所轄區域職務姓名公司郵箱移動手機電信手機聯通3G手機
1黑龍江吉林區域黑龍江、吉林大區經理王連峰lfwang@prinxchengshan.com 18906313700 
2黑龍江吉林區域吉林資深業務經理于立華lhyu@prinxchengshan.com 18606306933
3黑龍江吉林區域黑龍江業務經理張權quzhang@prinxchengshan.com 18963128088 
4黑龍江吉林區域黑龍江業務經理宋永杰yjsong@prinxchengshan.com 1896312853818606306900
5黑龍江吉林區域黑龍江業務經理欒軍凱jkluan@prinxchengshan.com1516310876618963172882 
6遼寧內蒙古區域遼寧、內蒙古大區經理王家申jiswang@prinxchengshan.com 1890630652118606306521
7遼寧內蒙古區域遼寧業務經理王本超bcwang@prinxchengshan.com 18606306857
8遼寧內蒙古區域遼寧業務經理向建jxiang@prinxchengshan.com 18963172816 
9遼寧內蒙古區域遼寧業務經理慕永廣ygmu@prinxchengshan.com 18606306881
10遼寧內蒙古區域遼寧業務經理喬海峰hfqiao@prinxchengshan.com 1896313977918606306562
11遼寧內蒙古區域內蒙古業務經理張千里qlzhang@prinxchengshan.com 18606306879
12遼寧內蒙古區域內蒙古業務經理肖文超wecxiao@prinxchengshan.com1876315886618963172866 
13遼寧內蒙古區域內蒙古業務經理馬守玉syma@prinxchengshan.com 18606302017
14京津冀河南區域京、津、冀、河南大區經理王聯平lpwang@prinxchengshan.com 1530631182813021635828
15京津冀河南區域北京資深業務經理王國橋gqwang@prinxchengshan.com1838911938818963123958 
16京津冀河南區域河北業務經理欒希堂xtluan@prinxchengshan.com 1890630099818606306561
17京津冀河南區域河南業務經理曲紅家hojqu@prinxchengshan.com 18963117818 
18京津冀河南區域河南資深業務經理張保華bahzhang@prinxchengshan.com1516315083318963123833 
19京津冀河南區域河南業務經理鄒璐陽lyzou@prinxchengshan.com15165121981 18606300321
20山東蘇滬區域山東、江蘇、上海大區經理曲衛明wmqu@prinxchengshan.com 1337115138818606306808
21山東蘇滬區域山東資深業務經理慕君瓚jzmu@prinxchengshan.com 1896312344418606306523
22山東蘇滬區域山東業務經理劉曉藝xiyliu@prinxchengshan.com 18906316828 
23山東蘇滬區域山東業務經理喬彬bqiao@prinxchengshan.com 18963117968 
24山東蘇滬區域山東業務經理鄒積本jbzou@prinxchengshan.com18363156299 18606306825
25山東蘇滬區域山東業務經理孫文杰wjsun@prinxchengshan.com 15306311168 
26山東蘇滬區域江蘇資深業務經理張喜海xihzhang@prinxchengshan.com 18963128578 
27山東蘇滬區域江蘇業務經理張宏建honjzhang@prinxchengshan.com 1896312399813021638809
28山東蘇滬區域江蘇業務經理鄒云龍ylzou@prinxchengshan.com1347513558818963125598 
29山東蘇滬區域上海業務經理畢龍龍llbi@prinxchengshan.com1838915777818963128559 
30安徽湖北區域安徽、湖北大區經理宋秀文xwsong@prinxchengshan.com 1890631369918606306573
31安徽湖北區域湖北資深業務經理孫常國cgsun@prinxchengshan.com 15562168166 
32安徽湖北區域湖北(西部)業務經理侯明亮mlhou@prinxchengshan.com1886310661218963109363 
33安徽湖北區域安徽業務經理王功聚gjwang@prinxchengshan.com 18669383235
34安徽湖北區域安徽(北部)業務經理車佳楠jnche@prinxchengshan.com 18963172869 
35安徽湖北區域安徽(南部)業務經理宋明msong@prinxchengshan.com18266306618 
36江西浙江區域江西、浙江大區經理王曉文xwwang@prinxchengshan.com13561881666 
37江西浙江區域浙江業務經理陳曉威xwchen@prinxchengshan.com15206314433 
38江西浙江區域江西業務經理葛華剛hgge@prinxchengshan.com13573733457 
39江西浙江區域浙江業務經理宋吉勇jiysong@prinxchengshan.com 1333630159915562115199
40江西浙江區域江西業務經理初文泉wqchu@prinxchengshan.com13869025651 
41江西浙江區域江西資深業務經理丁世波sbding@prinxchengshan.com1886317368815306313699 
42廣東福建區域廣東、福建、海南大區經理李濤tli@prinxchengshan.com 1530631568818620851688
43廣東福建區域廣東業務經理宋文業wysong@prinxchengshan.com 18606306591
15588316966
44廣東福建區域廣東業務經理宋海濤htsong@prinxchengshan.com 1896312385818606306813
45廣東福建區域廣東業務經理王文福wfwang@prinxchengshan.com 1896313379913255654499
46廣東福建區域廣東、海南業務經理岳慶偉qwyue@prinxchengshan.com 1334631696618606306817
47廣東福建區域福建業務經理劉卉芳hfliu@prinxchengshan.com 1896312391918606306883
48廣東福建區域福建業務經理于曉偉xwyu@prinxchengshan.com 15306317277 
49廣東福建區域福建資深業務經理宋金益jysong@prinxchengshan.com1886317738813356319977 
50川渝貴州區域四川、重慶、貴州大區經理王勇yowang@prinxchengshan.com 1530631108818606306801
51川渝貴州區域重慶業務經理劉博倫blliu@prinxchengshan.com13869093320 
52川渝貴州區域重慶業務經理鞠海濱hbju@prinxchengshan.com 1337117936618606306821
53川渝貴州區域四川業務經理孫海濤hatsun@prinxchengshan.com 18963123898 
54川渝貴州區域四川業務經理金瑋明wmjin@prinxchengshan.com 18606306958
55川渝貴州區域貴州資深業務經理于濤tayu@prinxchengshan.com 15306311889 
56川渝貴州區域貴州業務經理于清松qsyu@prinxchengshan.com 1530631095818606306802
57廣西湖南區域廣西、湖南大區經理劉玉景yjliu@prinxchengshan.com 1530631367718606306815
58廣西湖南區域廣西業務經理湯曉東xdtang@prinxchengshan.com 18963109330 
59廣西湖南區域廣西業務經理侯景耀jyhou@prinxchengshan.com 18963109300 
60廣西湖南區域廣西業務經理夏濤txiao@prinxchengshan.com 1896310969915606315319
61廣西湖南區域湖南業務經理王騰飛tfwang@prinxchengshan.com1506315767718963117958 
62廣西湖南區域湖南業務經理黃金鵬jphuang@prinxchengshan.com 18963172896 
63陜西山西區域陜西、山西大區經理趙洪波hbzhao@prinxchengshan.com 1338631399918606306501
64陜西山西區域陜西、山西業務經理閆偉wyan@prinxchengshan.com1526319711113356812111 
65陜西山西區域山西業務經理張漢偉hwzhang@prinxchengshan.com1826630800915306311009 
66陜西山西區域山西業務經理夏志偉zwxia@prinxchengshan.com1366630010018963147567 
67陜西山西區域山西業務經理曲世偉swqu@prinxchengshan.com 1896316318018606302006
68新疆蘭州區域新、青、甘、寧、藏大區經理鞠華杰hjju@prinxchengshan.com 1530631366918863112866
69新疆蘭州區域西藏業務經理張海軍hajzhang@prinxchengshan.com 18606306506
70新疆蘭州區域甘肅業務經理湯青樺qhtang@prinxchengshan.com1370649996618906300908 
71新疆蘭州區域新疆業務經理劉玉江yujliu@prinxchengshan.com 18606300383
72新疆蘭州區域青海業務經理陳亮lchen@prinxchengshan.com1386314858818963109599 
73新疆蘭州區域寧夏資深業務經理蘭海峰hflan@prinxchengshan.com 13506313009 
74新疆蘭州區域新疆業務經理趙旭陽xyzhao@prinxchengshan.com13561823339 
75云南區域云南大區經理劉文翰whliu@prinxchengshan.com13563118218 13529259918
76云南區域云南業務經理楊超cyang@prinxchengshan.com15066312567 13708728167
77云南區域云南業務經理何永超yche@prinxchengshan.com13648877855 18606306831
78云南區域云南業務經理魏世剛sgwei@prinxchengshan.com13698757027 18606306928
79云南區域云南資深業務經理趙學威xwzhao@prinxchengshan.com 1531826048818606306878
80 中心總經理助理張樹剛sgzhang@prinxchengshan.com 1530631176618606306498
81 中心總經理助理李曉軍xjli@prinxchengshan.com1876917680818963125658 
欧美日韩一本无码免费专区